• màn hình led thể thao chu vi sân vận động
 • Chính sách bảo hành màn hình LED YONWAYTECH:

  1; Phạm vi bảo hành

  Chính sách Bảo hành này áp dụng cho các sản phẩm màn hình LED (sau đây gọi là “Sản phẩm”) được mua trực tiếp từ Công ty TNHH Yonwaytech Thâm Quyến (sau đây gọi là “Yonwaytech”) và trong Thời hạn Bảo hành.

  Mọi sản phẩm không mua trực tiếp từ Yonwaytech đều không áp dụng Chính sách bảo hành này.

   

  2; Thời gian bảo hành

  Thời gian bảo hành sẽ phù hợp với hợp đồng mua bán cụ thể hoặc báo giá ủy quyền PI.Vui lòng đảm bảo thẻ bảo hành hoặc các tài liệu bảo hành hợp lệ khác được giữ trong két sắt.

   

  3; Dịch vụ bảo hành

  Sản phẩm phải được lắp đặt và sử dụng theo đúng Hướng dẫn Lắp đặt và Thận trọng khi Sử dụng được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm.Nếu Sản phẩm có khiếm khuyết về chất lượng, vật liệu và quá trình sản xuất trong quá trình sử dụng bình thường, Yonwaytech cung cấp dịch vụ bảo hành cho Sản phẩm theo Chính sách bảo hành này.

   

  4; Các loại dịch vụ bảo hành

  4.1 Dịch vụ kỹ thuật miễn phí từ xa trực tuyến
  Hướng dẫn kỹ thuật từ xa được cung cấp thông qua các công cụ nhắn tin tức thời như điện thoại, thư và các phương tiện khác để giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật đơn giản và phổ biến.Dịch vụ này áp dụng cho các sự cố kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố kết nối của cáp tín hiệu và cáp nguồn, sự cố phần mềm hệ thống về việc sử dụng phần mềm và cài đặt thông số, và sự cố thay thế mô-đun, nguồn điện, thẻ hệ thống, v.v.

   

  4.2 Quay lại dịch vụ sửa chữa nhà máy
  a) Đối với các vấn đề về Sản phẩm không thể giải quyết bằng dịch vụ từ xa trực tuyến, Yonwaytech sẽ xác nhận với khách hàng về việc có cung cấp dịch vụ quay trở lại nhà máy sửa chữa hay không.
  b) Nếu cần đến dịch vụ sửa chữa nhà xưởng, khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế quan và thông quan để chuyển các sản phẩm hoặc bộ phận đã trả lại đến trạm dịch vụ của Yonwaytech.Và Yonwaytech sẽ gửi lại sản phẩm hoặc bộ phận đã sửa chữa cho khách hàng và chỉ chịu cước vận chuyển một chiều.
  c) Yonwaytech sẽ từ chối việc trả lại trái phép thông qua hình thức thanh toán khi khách đến và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mức thuế và phí thông quan nào.Yonwaytech sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khuyết tật, hư hỏng hoặc mất mát nào của các sản phẩm hoặc bộ phận đã sửa chữa do vận chuyển hoặc đóng gói không đúng cách

   

  4.3 Cung cấp dịch vụ kỹ sư tại chỗ cho các vấn đề chất lượng
  a) Nếu có vấn đề chất lượng do chính sản phẩm gây ra và Yonwaytech tin rằng điều kiện đó là cần thiết, dịch vụ kỹ sư tại chỗ sẽ được cung cấp.
  b) Trong trường hợp này, khách hàng phải cung cấp báo cáo lỗi cho Yonwaytech để áp dụng dịch vụ tại chỗ.Nội dung của báo cáo lỗi sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, video, số lượng lỗi, v.v. để Yonwaytech có thể tiến hành đánh giá lỗi sơ bộ.Nếu vấn đề chất lượng không nằm trong Chính sách bảo hành này sau khi kỹ sư của Yonwaytech điều tra tại chỗ, khách hàng sẽ thanh toán chi phí đi lại và phí dịch vụ kỹ thuật theo hợp đồng mua bán hoặc PI được ủy quyền.
  c) Các bộ phận bị lỗi được thay thế bởi các kỹ sư tại chỗ của Yonwaytech sẽ là tài sản của Yonwaytech.