• màn hình led thể thao chu vi sân vận động
  • 10 bộ dẫn#posterdưới sự lão hóa đã sẵn sàng để đi.

    Làm mới 3840Hz#vivid #videođược cấu hình với chip dẫn đáng tin cậy trong bệ có thể di chuyển, 2,5mm#pixelở 80 "640mm × 1920mm đạt độ phân giải 256 điểm x 768 điểm.

    Không cần PC, tiết kiệm chi phí hơn, nội dung được lưu trữ trong áp phích và được cập nhật qua mạng hoặc USB, đáng tin cậy hơn và hoạt động dễ dàng hơn.

    Dễ dàng nâng cấp trong tương lai lên độ phân giải tốt hơn 1,8mm hoặc 2,0mm để kéo dài thời gian đầu tư của bạn vào cùng một tấm áp phích.